ARALDITE EPOXY PRIMER 550

ARALDITE EPOXY PRIMER 550

ARALDITE® EPOXY PRIMER 550

BETON YÜZEYLER İÇİN SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTAR


KULLANIM

Araldite Epoxy Primer 550 iki bileşenli, solvent içermeyen, mikron kalınlığında uygulanan ve beton tarafından emilerek döşeme kaplamaları için uygun alt yüzeyi oluşturan epoksi esaslı astar ve ara kat malzemesidir.Kolay temizlenir, kimyasal dirençli bir tabaka oluşturur ahşap, çelik ve beton üzerine uygulanabilir.İçine kum girilerek ara kat olarak da uygulanabilir. Genellikle epoksi ve poliüretan zemin kaplamalarında astar malzemesi olarak uygulanır. Zemine penetre olup sağlam camsı seffaf görünümdedir Üzerine yapılacak olan kaplamanın alt zeminle bütünlüğünü sağlar. Beton zeminden gelecek gaz ve buhar çıkışını engelleyen katman oluştumak amacı ile kullanılır.

ARALDITE® EPOXY PRIMER 550

BETON YÜZEYLER İÇİN SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTAR

KULLANIM

Araldite Epoxy Primer 550 iki bileşenli, solvent içermeyen, mikron kalınlığında uygulanan ve beton tarafından emilerek döşeme kaplamaları için uygun alt yüzeyi oluşturan epoksi esaslı astar ve ara kat malzemesidir.Kolay temizlenir, kimyasal dirençli bir tabaka oluşturur ahşap, çelik ve beton üzerine uygulanabilir.İçine kum girilerek ara kat olarak da uygulanabilir.

Genellikle epoksi ve poliüretan zemin kaplamalarında astar malzemesi olarak uygulanır. Zemine penetre olup sağlam camsı seffaf görünümdedir Üzerine yapılacak olan kaplamanın alt zeminle bütünlüğünü sağlar. Beton zeminden gelecek gaz ve buhar çıkışını engelleyen katman oluştumak amacı ile kullanılır.

ÖZEL NİTELİKLER

*   Solvent içermez.

*  Betona mükemmel yapışma ve penetrasyon

*  Su geçirimsiz tabaka

*  Kullanıma hazır ambalaj

TEMEL VERİLER

 

 

 

Sıcaklık

Süre
 

10° C

 

20° C

 

30° C

 

Kapta kalma süresi

 

100 dk

 

50 dk

 

25 dk

Yeni kat uygulama süresi  

25-35 saat

 

12-18 saat

 

7-10 saat

 

İlk sertleşme süresi

 

30 saat

 

15 saat

 

8 saat

 

Tam sertleşme

 

10 gün

 

7 gün

 

5 gün

 

* Yukarıdaki süreler yaklaşıktır, değişen ortam koşullarından dolayı etkilenebilir.

 

 

Fiziksel & Mekanik Özellikler
 

Renk

 

Şeffaf

 

Karışım Yoğunluğu

 

1.08

 

kg/lt

 

@ 20°C,(EN ISO 2811-1)

 

Karışım Viskozitesi

 

600

 

mPas

 

@ 25°C ,     (ISO EN 219)

 

Yapışma Mukavemeti

 

> 2

 

N/mm2

 

(TS EN 1542)

 

Basınç Dayanımı (R+S)

 

85

 

N/mm2

 

10. gün        (EN 196-1)

 

Eğilme Dayanımı (R+S)

 

60

 

N/mm2

 

10. gün        (EN 196-1)

* Yukarıda verilen değerler 23°C’de ve %50 bağıl nemde ölçülmüştür. Ortam koşullarına bağlı olarak değerler (özellikle viskozite ve yoğunluk) değişkenlik gösterebilir

 

 

 

KİMYASAL ÖZELLİKLER

 

Araldite Epoxy Primer 550 12 ay süre ile aşağıdaki maddelerde bekletilerek belirtilen sonuçları vermiştir.

 

Deiyonize su +
Javel suyu % 14 +
Sülfürik asit % 10 +
% 30 +
Nitrik asit % 30 +
Asetik asit % 10 0
Kostiksoda % 20 +
Kurşunlu benzin +
Toluen +
Ksilen +
111-Trikloroetan +
Skydrol 500 A(Hidrolik Yağı) +
Oktanol +
Meyva suları +
Şekerli eriyik +
Stiren +
+ Etkilenmemiştir
0 Sararmıştır

 

UYGULAMA PROSEDÜRÜ Yüzey durumuna göre değişiklik gösterebilir.
UYGULANACAK YÜZEY

Beton veya şap minimum 25 N/mm2 mukavemetinde olmalıdır.Beton, şerbet,toz,yağ ve kirlerden arınmış olmalıdır. Uygulama yapılacak ortamın bağıl nem oranı, göre %75’i betonda ki nem ise %4’ü geçmemelidir. Zeminde nem artışı ve yeraltı suyu basıncı olmamalıdır. Yüzeyde pürüzlendirme yapılmış ise bu işlem sonrasında ortaya çıkan zayıf ve hasarlı bölgeleri onarmak gerekir. Epoksi için hazırlanacak olan beton veya şap henüz dökülmemiş ise teknik servisten epoxy kaplamaya uygun olması konusunda bilgi alınılabilir.

Isıtma gereken durumlarda sadece elektrikli hava üfleyen ısıtıcıları kullanmak

gerekir. Gaz, yağ, parafin veya diğer fosil yakıtlı ısıtıcıları kesinlikle kullanmayınız; bu tip ısıtıcılar yüksek miktarda CO2 ve H2O üreterek yüzey görünümünde karbonizasyona ve yüzey bozukluğuna neden olabilirler

KARIŞTIRMA

300-400 devir/dak. Karıştırıcı ile içine hava almamaya özen göstererek, reçine üzerine sertleştiriciyi dökerek tek renk olana kadar 3-4 dakika karıştırılır.

 

UYGULAMA

Beton yüzeyindeki tüm çimento şerbeti ve gevşek maddelerin mekanik kazıma veya ‘Acid Etching’ ile temizlenmesi zorunludur. ‘Acid Etching’ yapıldığında yüzeyin yıkanarak temizlenmesi zorunludur.

Yüzeyde emilmiş yağ var ise yakılarak temizlenmelidir. Ancak yağın çok derine işlediği alanlar, kırılarak tamir edilmelidir.

Karışım kullanım süresi içinde yüzeye fırça, rulo veya mala yardımı ile yayılır. Mala ile yapılan uygulamalrda içine kum girmek mümkündür.Rulo ile yapılan uygulamalarda yayma esnasında yüzeyde boş alan bırakmamak için her iki yönde de tarama yapılır.

Yukarıda belirtilen yeni kat uygulama süresi geçilirse, uygulanan katın yapışmasında problem olacaktır.

Sarfiyat 0.3-0.5 kg/m2
* Yukarıda verilen değerler teoriktir; uygulama yapılacak yüzey özelliklerine (pürüzlülük, tesviye farklılıkları ..vs) bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

 

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Ambalaj

 

 

Set (A+B)

 

Reçine Bileşeni (A)

Sertleştirici Bileşeni (B)
 

20 kg

 

13,4 kg

 

6,6 kg

 

200 kg

 

134 kg

 

66 kg

 

Ürünün raf ömrü, 5ºC ile 25 ºC arasında, açılmamış ambalajda ve kuru ortamda muhafaza edildiği takdirde on iki aydır.

 

 

KULLANMA VE GÜVENLİK

ÖNLEMLERİ

Araldite Epoxy Primer 550

Kurumamış epoxy malzemesini ağıza götürmeyin, yiyecek ve içeceklerden uzak tutun. Temizlenmiş görünseler dahi, boş kaplar içine yiyecek koymayın. Kurumamış epoxy maddesiyle temastayken, daima eldiven veya koruyucu krem kullanın. Üzerinize bulaşan maddeyi sıcak su ve sabunla temizleyin. Buharını teneffüs etmeyin. Uygulama sıcaklığı 10-30 ° C.

Kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu okuyunuz.

Yalnızca Endüstriyel Kullanım İçindir.

 

EU Yönetmeliği 2004/42 VOC

Decopaint Direktifi

2004/42 EU direktifine göre, kullanıma hazır üründe izin verilen maksimum uçucu organik bileşik (VOC) içeriği ürün kategorisi IIA / J Tipi / SB’e göre 500 g/lt (2010 limitleri)’dir