ARALDITE EPOXYBOND

ARALDITE EPOXYBOND

Huntsman epoxy

ARALDITE® EPOXYBOND

EPOXY BETON YAPIŞTIRMA ELEMANI

 

KULLANIM                 Mevcut betona yeni beton elemanın yapıştırılması için kullanılır. Fabrikalar ve yükleme mahallerinde beton tamiri için idealdir. Beton dökümünde soğuk derzlerin oluşmasını önler ve su geçirimsiz bir tabaka oluşturur.

ÖZEL NİTELİKLER   * Islak ve kuru bütün yüzeylere uygulanabilir.

  • Taze betona hemen yapışır.
  • Yavaş kürlenir.
  • Yüksek mekanik mukavemete

 

TANIM Araldite Epoxybond, epoxy reçinesi ve sertleştiricisinden oluşan, iki bileşenli bir malzemedir.

Her bir bileşen, fabrikada tartılmış ve kullanıma hazır olarak paketlenmiştir. Karışımın uniform olup olmadığını görebilmek amacıyla reçine ve sertleştirici ayrı ayrı renklerde üretilmiştir.

 FİZİKSEL ÖZELLİKLER

 

  Süre-Sıcaklık
20°C 35°C
Kapta kalma süresi 5-7 saat 2½ saat
İlk kuruma süresi 48 saat 24 saat
Tam kuruma 7 gün 7gün
Uygulandıktan sonra max. bekleme süresi 24 saat 8 saat

 

MEKANİK ÖZELLİKLER

 

  Tipik sonuçlar
Basınç mukavemeti 500 Kg/cm²
Eğilme mukavemeti 350 Kg/cm²
Çekme mukavemeti 200 Kg/cm²
Kesme mukavemeti 250 Kg/cm²
Betona aderansı (yapışma) 40-50 Kg/cm²

 

KİMYASAL ÖZELLİKLER

Araldite Epoxybond normal ısı derecelerinde % 10 konsantrasyona kadar bütün asitlere ve alkali maddelere karşı son derece dayanıklıdır.

 

UYGULAMA PROSEDÜRÜ KULLANIMA HAZIRLAMA

Bütün yüzeyler sağlam ve tozdan temizlenmiş olmaIıdır. Asitle yıkama veya tel fırçalama yoluyla bütün çimento şerbetinin temizlenmiş olması gereklidir. Yağ veya gres, alevle ya da uygun bir deterjanla yıkanarak temizlenmelidir. Son olarak, bütün yüzey temiz sıcak su ile yıkanmalı ve yüzeyde herhangi bir su izi kalmamalıdır.

 

KARIŞTIRMA

Sertleştiriciyi içeren kutunun içindeki malzeme, reçine kabına dökülecek ve uniform bir renk elde edilinceye kadar karıştırılacaktır.

 

UYGULAMA

Karıştırılmış olan Araldite Epoxybond, önceden hazırlanmış yüzey üzerine fırça ile sürülecek veya püskürtülecektir. Taze beton veya harç 20° C’de 24 saat içinde, 35° C’de ise 8 saat içinde dökülmelidir.

Sugeçirmez bir cidar tabaka istenildiği takdirde, bütün köşelere ve keskin kenarlara fiberglas uygulanmalıdır.

 

TEMİZLEME

Huntsman Cleaning Fluid kullanınız.

 

VERİM

4.6 kg’lık paket yaklaşık olarak 4.5 m², alanı kaplayacaktır.

 

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Araldite Epoxybond 4.6 kg’lık ambalajlarda sunulmaktadır. 2.900 kg reçine (A), 1.700 kg sertleştirici (B).

Ürünün raf ömrü, 5ºC ile 25 ºC arasında, açılmamış ambalajda ve kuru ortamda muhafaza edildiği takdirde on iki aydır.

 

KULLANMA VE GÜVENLİK

ÖNLEMLERİ

Araldite Epoxybond

Kurumamış epoxy malzemesini ağıza götürmeyin, yiyecek ve içeceklerden uzak tutun. Temizlenmiş görünseler dahi, boş kaplar içine yiyecek koymayın. Kurumamış epoxy maddesiyle temastayken, daima eldiven veya koruyucu krem kullanın. Üzerinize bulaşan maddeyi sıcak su ve sabunla temizleyin. Buharını teneffüs etmeyin. 10° C altında kullanmayın.

 

 

Kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu okuyunuz. Yalnızca Endüstriyel Kullanım İçindir.