ARALDITE EPOXYCOAT OP

ARALDITE EPOXYCOAT OP

Huntsman epoxy

ARALDITE® EPOXYCOAT OP

ZEMİNLER İÇİN SON DERECE DAYANIKLI TEKSTÜRLÜ EPOXY KAPLAMA

KULLANIM:

Zeminler için dayanıklı, kolay temizlenir, yüksek kimyasal mukavemetli, renkli bir kaplamadır. Yaya trafiğinden etkilenmeyen Araldite Epoxycoat O.P. mutfaklar, kompüter odaları ile ilaç sanayi ve hastanelerin steril ortamları için ideal bir malzemedir.

ÖZEL NİTELİKLER:

  • Çözücü Gerektirmez.
  • Kimyasal Maddelere Karşı Dayanıklıdır.
  • Kolay Aşınmaz.
  • Steril Koşullara Uygundur.
  • Renk Çeşidi Zengindir.

TANIM:

Araldite Epoxycoat O.P. iki bileşenden oluşan bir kaplama sistemidir.Her bir
bileşen fabrikada tartılmış ve yerinde karıştırılmak üzere paketlenmiştir.Ayrıca bir
astar kullanımı gerekmemektedir.

 

FİZİKSEL & MEKANİK ÖZELLİKLER

Sıcaklık 10° C 20° C 30° C
Kapta kalma süresi 90 dak 50 dak. 25 dak.
Yeni kat uygulama süresi 25-35 saat 12-18 saat 7-11 saat
İlk sertleşme süresi 30 saat 15 saat 8 saat
Tam sertleşme 10 gün 7 gün 5 gün

**Yukarıdaki süreler yaklaşıktır ve değişen ortam koşullarından etkilenebilir

 

Basınç Mukavemeti (R+S): ~ 50 N/mm² (10.gün, 23 ºC) (EN 196-1)

Eğilme Mukavemeti (R+S): ~ 30 N/mm² (10.gün, 23 ºC) (EN 196-1)

Yoğunluk                                 :   1.66 kg/lt  @20°C  (EN ISO 2811-1)

 

KİMYASAL ÖZELLİKLER

Araldite Epoxycoat OP 12 ay süreyle aşağıdaki maddelere batırılmış ve aşağıdaki sonuçları vermiştir.

Deiyonize su +
Javel suyu % 14 +
Sülfirik asit % 10 +

% 30 +

Nitrik asit % 30 +
Asetik asit % 10 o
Kostik soda % 20 +
Kurşunlu benzin +
Toluen +
Ksilen +
111-Trikloroetan +
Skydrol  500  A  (Hidrolik +
yağı)
Oktanol +
Meyve suları +
Şekerli eriyik +
Stiren +
+ Etklenmemiştir

O Sararmıştır

UYGULAMA

UYGULANACAK YÜZEY

Beton veya şap minimum 25 N/mm2 olmalıdır.Beton, şerbet,toz,yağ ve  kirlerden arınmış  olmalıdır.  Uygulama  yapılacak  ortamın  zemin  sıcaklığı  10°C’nin  altında olmamalıdır.Bağıl nem  oranı %75’i  beton’daki  nem  ise  %4’ü
geçmemelidir.

Çiğlenme noktası ise en az +3°C’nin üzerinde olmalıdır.Zeminde nem artışı   ve yeraltı suyu basıncı olmamalıdır. Eğer kürünü tamamlamamış bir beton ise, veya yükselen nem problemi varsa astar malzemesi olarak zemin kaplama sisteminin altına doğrudan Epoxy Primer NB uygulanabilir. Lütfen danışınız, Yüzeyde  pürüzlendirme  yapılmış  ise  bu  işlem  sonrasında ortaya çıkan zayıf  ve hasarlı bölgeleri onarmak gerekir. Epoksi için hazırlanacak olan beton veya şap henüz  dökülmemiş  ise  satış  temsilcilerimizden  epoksi  kaplamaya  uygun  olması konusunda bilgi alınılabilir.

Isıtma  gereken  durumlarda  sadece  elektrikli  hava  üfleyen  ısıtıcıları  kullanmak gerekir. Gaz, yağ, parafin veya diğer fosil yakıtlı ısıtıcıları kesinlikle kullanmayınız; bu tip  ısıtıcılar  yüksek  miktarda CO2   ve  H2O  üreterek  yüzey
görünümünde karbonizasyona ve yüzey bozukluğuna neden olabilirler.

 

YÜZEY HAZIRLIĞI

Beton yüzeyindeki tüm çimento şerbeti ve gevşek maddelerin mekanik kazıma veya ‘Acid Etching’ ile temizlenmesi zorunludur. ‘Acid Etching’ yapıldığında yüzeyin yıkanarak temizlenmesi gerekir.Beton yüzeydeki bozukluklar Araldite Epoxygrout L kullanılarak tamir edilmelidir.Yüzeyde emilmiş yağ var ise yakılarak temizlenmelidir. Ancak yağın çok derine işlediği alanlar, kırılarak tamir edilmelidir.

KAPLAMA UYGULAMASI

Malzemeler 400 d/d’lık mekanik mikserle karıştırılmalıdır. Araldite Epoxycoat O.P. iki bileşenli bir malzeme olup, önceden tartılmış paketler halindedir ve içine katılması gereken hiç bir madde yoktur. Sertleştiricinin tamamını reçine üzerine katıp uniform bir kıvam alıncaya kadar karıştırılır. Karışım zemine fırça veya rulo ile herbiri yaklaşık 0.3 mm. kalınlık verecek şekilde uygulanır. İkinci katın yukarıdaki tabloda belirtilen yeni katın uygulama süresi içinde uygulanması çok önemlidir, aksi halde katlar arasında yapışma olmayacak ve son kat zaman içinde pul pul kalkacaktır.

KÜR

İIk sertleşme süresini tamamladığı anda yaya trafiğine cevap verebilir, ancak ağır yük ve kimyasal etkilere maruz kalabilmesi için 23 °C ve %50 bağıl nem için 7 gün gereklidir. Yüksek sıcaklıklarda bu süre kısalır, düşük sıcaklıklarda ise uzar.

TEMİZLEME

Huntsman Cleaning Fluid kullanınız.

 

VERİM

Araldite Epoxycoat O.P

25 kg.’lık paket yaklaşık 20-26 m² alanı kaplar.

 

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Araldite Epoxycoat OP  25.0 kg’lık ambalajlarda sunulmaktadır. 21.74 kg reçine (A), 3.26 kg sertleştirici (B). Ürünün raf ömrü, 5ºC ile 25 ºC arasında, açılmamış ambalajda ve kuru ortamda muhafaza edildiği takdirde on iki aydır.

KULLANIM VE GÜVENLİK

Araldite Epoxycoat OP

Kurumamış epoxy malzemesini ağıza götürmeyin, yiyecek ve içeceklerden uzak tutun. Temizlenmiş görünseler dahi, boş kaplar içine yiyecek koymayın.

ÖNLEMLERİ

Kurumamış epoxy maddesiyle temastayken, daima eldiven veya koruyucu krem kullanın. Üzerinize bulaşan maddeyi sıcak su ve sabunla temizleyin. Buharını teneffüs etmeyin. Uygulama sıcaklığı 10-30 ° C. Kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu okuyunuz. Yalnızca Endüstriyel Kullanım İçindir.