ARALDITE INDUSTRIAL MORTAR SCREED

ARALDITE INDUSTRIAL MORTAR SCREED

Huntsman epoxy

ARALDITE® INDUSTRIAL MORTAR SCREED

5 MM. KALINLIĞINDA AĞIR YÜKLERE DAYANIKLI DÖŞEME KAPLAMASI

KULLANIM:

Kimyasal ve mekanik etkilere karşı yüksek dayanıklılık sağlayan döşeme kaplama sistemidir. Etkileyici görünümün ve aşınma direncinin birleşmesi gereken makine mağazaları, ağır yük trafiği olan fabrikalar, kimyasal işlem alanları ve hava alanlarındaki yolcu yürüyüş yolları gibi alanlar için idealdir.

ÖZEL NİTELİKLER:

  • Olağanüstü aşınma direnci
  • Yüksek kimyasal direnç
  • Çözücüsüz – düşük koku
  • Kolay temizleme
  • Kaymaz

TANIM:

Araldite Industrial Mortar Screed üç kat olarak uygulanan epoksi katlarından oluşur. Araldite Epoxy Primer TU kaplamanın mevcut zemine iyi yapışmasının sağlanması için uygulanan iki bileşenli epoksi esaslı bir astardır. Araldite Industrial Mortar Screed 5 mm. kalınlığında mala ile uygulanan üç bileşenli bir epoksi malzemedir.İçinde ki silika agregalar olağanüstü aşınma mukavemeti sağlar.

Araldite Epoxycoat Clear yüzeydeki boşlukları kapatmak ve temizlenmesi kolay bir yüzey elde etmek için uygulanır. (detaylı bilgi için teknik veri sayfasına bakınız)

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ:

10° C 20° C 30°C
Primer
Kapta kalma süresi 40 dak. 35 dak. 12 dak.
İlk kuruma süresi 80 dak. 70 dak. 25 dak.
Industrial Mortar Screed
Kapta kalma süresi 100 dak. 70 dak. 30 dak.
İlk kuruma süresi 30 saat 15 saat 8 saat
Tam kuruma 10 gün 7 gün 5 gün

**Yukarıdaki süreler yaklaşıktır ve değişen ortam koşullarından etkilenebilir.

MEKANİK ÖZELLİKLER:

Tipik Sonuçlar
Basınç Mukavemeti 800 kg/cm²
Eğilme mukavemeti 250 kg/cm²
Betona yapışma 40-50 kg/cm²
Elastikiyet modülü 55000 kg/cm²
Yoğunluk 2.1 g/cm³

KİMYASAL ÖZELLİKLER:

Araldite Industrial Mortar Screed 12 ay süreyle aşağıda ki maddelere batırılmış ve aşağıda ki sonuçları vermiştir:

Deiyonize suyu                                                          +
Javel suyu 14%                                                          +
Sülfürik asit                                                               10%+
30% +
Nitrik asit                                                                   30% +
Asetik asit                                                                   10% +
Kostik soda                                                                 20% +
Kurşunlu benzin (petrol)                                        +
Toluen                                                                         +
Stiren                                                                           +
III-Trikloroetan                                                        +
Skydrol 500A (Hidrolik yağı)                                +
Meyve suları                                                              +
Şekerli eriyik                                                             +
+ Etkilenmemiştir
o Sararmamıştır

 

UYGULAMA PROSEDÜRÜ

SİSTEMİN UYGULANMASI:

Uygulama yapılacak betonun en az 225 kg/cm² basınç mukavemetinde olması, 28 gün kürlenmesi ve bu süre sonunda en çok % 5 nem içermesi gereklidir. 28 günlük kürlenme süresinin beklenemediği durumlarda teknik servise danışınız. Beton yüzeyde ki tüm çimento şerbeti ve gevşek maddelerin mekanik yolla temizlenmesi zorunluluktur.Ortaya çıkan toz ve döküntüler ortadan kaldırılmalıdır.Yüzeyde emilmiş yağ var ise yakılarak veya uygun bir deterjan ile temizlenmelidir.

KARIŞTIRMA: Malzemeler 400 d/d’lık mekanik mikserle karıştırılmalıdır.

ASTAR: Yalnız Araldite Epoxy Primer TU kullanınız.

Sertleştiricisinin tamamını reçinenin içine boşaltıp uniform bir kıvama gelene kadar karıştırınız.İyice karıştırılmış olan malzeme sert fırça veya rulo ile ince bir kat yüzeye uygulanır. Çok gözenekli yüzeyler için iki kat astar gerekebilir.

HARCIN SERİLMESİ:

Araldite Industrial Mortar Screed önceden tartılmış 3 bileşen paketinden oluşmaktadır.Bileşenlere başka hiçbir malzeme eklenmemelidir. HER KUTUNUN İÇİNDEKİLERİNİ İYİCE KARIŞTIRIN.

Sertleştirici paketinin tamamını reçinenin içine boşaltıp uniform kıvama gelene kadar karıştırınız. Tamamen karıştırılmış olan reçine sertleştirici karışımına dolgu malzemesini yavaş yavaş ilave ediniz.Astar ilk sertleşmesini tamamlamadan önce düzgün dağılım elde etmek için karıştırılmış harç mastar yardımı ile ıslak reçine yüzeyine dengeli şekilde yayılmalıdır. Harç mastarı normal şartlarda 1.5 m uzunluğundadır ve her iki tarafta beton ve harç kalınlığını belirleyen uçlar bulunmaktadır.Daha sonra makine veya el malası ile sıkıştırma yapılır.

YÜZEYİ DOYURMA:

İlk sertleşme tamamlandıktan sonra oluşan hafif gözenekli yüzey iki kat Araldite Epoxycoat Clear kaplaması ile doyurulmalıdır..İlk kat yaklaşık 0.4 kg/m², ikinci kat ise 0.2 kg/m² olmalıdır (detaylı bilgi için teknik veri sayfasına bakınız). Kauçuk mala kullanarak tüm reçine fazlalıklarını sıyırınız.

DERZLER: Tüm hareketli derzler kaplama üzerine çıkarılmalı ve uygun mastik ile doldurulmalıdır.

KÜRLENME:

İIk sertleşme süresini tamamladığı anda yaya trafiğine cevap verebilir, ancak ağır yük ve kimyasal etkilere maruz kalabilmesi için 23 °C ve %50 bağıl nem için 7 gün gereklidir. Yüksek sıcaklıklarda bu süre kısalır, düşük sıcaklıklarda ise uzar.

TEMİZLEME: Huntsman Cleaning Fluid kullanınız.

VERİM: 

Araldite Epoxy Primer TU :

5 kg.’lık paket, 15 m² ‘ye yeter.

Araldite Industrial Mortar Screed:

32 kg.’lık paket 3 m²’ye yeter.

Araldite Epoxycoat Clear:

2.5 kg.’lık paket iki katta 4 m²’ye yeter.

 

AMBALAJLAMA VE DEPOLAMA

Araldite Industrial Mortar Screed 32 kg’lık ambalajlarda sunulmaktadır. 3.200 kg reçine (A), 0.800 kg sertleştirici (B),28.000 kg dolgu (C). Ürünün raf ömrü, 5ºC ile 25 ºC arasında, açılmamış ambalajda ve kuru ortamda muhafaza edildiği takdirde on iki aydır.

KULLANIM VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Araldite Industrial Mortar Screed

Kurumamış epoxy malzemesini ağıza götürmeyin, yiyecek ve içeceklerden uzak tutun. Temizlenmiş görünseler dahi, boş kaplar içine yiyecek koymayın. Kurumamış epoxy maddesiyle temastayken, daima eldiven veya koruyucu krem kullanın. Üzerinize bulaşan maddeyi sıcak su ve sabunla temizleyin. Buharını teneffüs etmeyin. Uygulama sıcaklığı 10-30 ° C.

Kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu okuyunuz.

Yalnızca Endüstriyel Kullanım İçindir.